Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat mülkiyeti cezası!

Bir arsa üzerinde yapılan ve inşaat çalışmaları tamamlanan bir yapı için kat mülkiyeti tapusunu almak zorunlu mu? Kat mülkiyeti cezası var mı?


Kat mülkiyeti cezası!


634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince; Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından bağımsız mülkiyet hakları kurulabiliyor.


Peki, inşaat çalışmaları tamamlanan bir yapı için kat mülkiyeti tapusunu almak zorunlu mu? Kat mülkiyeti cezası var mı?


Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş kanunen zorunlu olmuyor. Bilindiği üzere, kat mülkiyetine geçmeyenlere, 2009 yılının sonunda yapılan düzenlemelerden önce belli bir miktar para cezası kesilebiliyordu. 


Ancak 07 Temmuz 2009 tarihinde yapılan bir düzenleme ile bu ceza kaldırıldı:


634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Geçici 1. Maddesi, “Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil başkaca hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilir.” hükmünde olup, madde hükmünde herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiştir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com