Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat mülkiyeti dilekçesi örneği!

İnşaat çalışmaları tamamlanmış bir yapı için bir dilekçe ile tapu müdürlüğüne müracaat ederek kat mülkiyeti kurulabiliyor. İşte kat mülkiyeti dilekçesi örneği..


Kat mülkiyeti dilekçesi örneği!


634 sayılı kanun gereğince inşaat çalışmaları tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından kat mülkiyeti alınabiliyor.


Bu şekilde inşaatı tamamlanan ve oturma izinleri alınan bir yapıya kat mülkiyeti tapusu almak için maliklerin bir dilekçe ve gerekli diğer belgeler ile Tapu Müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Kat mülkiyeti dilekçesi örneği şu şekilde:


Kat mülkiyeti dilekçesi örneği:.......... BAŞKANLIĞINA......... Beldesi, ………………………. mahalle, …………………… pafta, ………. ada, ………. nu.lı parsele almış olduğum ...../ …../ 20….. tarih ve C: ..... S: ..... D: ..... nu.lı yapı ruhsatına istinaden ekte sunduğum kat mülkiyeti projesinin onaylanmasını arz ederim.


Tarih : ...../ …../ 20…..

Adı Soyadı : ……………………….

T.C. Numarası : ….……………………

İmza : ….……………………ADRES :

……………………………………….…………….

…………………………………………………….

………………………………………….………….

Telefon No. : …………………………………....EKLER :

1– Mimari proje (bağımsız bölümlerin ve eklentilerinin bağımsız bölüm numaraları yazılmış olacak)

2– Yönetim planı

3– Bağısız bölüm listesi (her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisinin gösterilmesi)

4– Yapı cephelerini gösterir (13x18) cm ebadında fotoğraf

(Daha önceden kat irtifakı kurulmuş ise 1, 2, 3 ve 4'üncü maddelerdeki belgelerin yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur)
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com