Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat mülkiyeti harcı 2015!

Bir yapıdaki mesken ve işyerlerine kat mülkiyeti tapusu alabilmek için kat mülkiyeti harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, kat mülkiyeti harcı 2015 ne kadar?


Kat mülkiyeti harcı 2015!


İnşaat çalışmaları tamamlanan bir yapıdaki mesken ve işyerleri için kat mülkiyeti tapusunun alınabilmesi için gerekli belgeler temin edilerek tapu müdürlüğüne başvuruluyor. Başvurunun onaylanması halinde kat mülkiyeti harcının da ödenmesi gerekiyor.


Kat mülkiyeti kurmak için gerekenler:

-Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.


-Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.


Yukarıdaki belgeler ile birlikte tapu dairesine müracaat edildikten sonra ne kadar harç ödenmesi gerekir? Kat mülkiyeti harcı ne kadar?


Kat mülkiyeti harcı 2015:

Binalarda 2 - 10 bağımsız bölüme kadar: 267,50 TL

Binalarda 11 - 20 bağımsız bölüme kadar: 321,00 TL

Binalarda 21'den fazla bağımsız bölümlü yerler için: 347,50 TL

1 Bağımsız bölümlü 2 - 3 katlı binalar: 713,00 TL

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com