Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat mülkiyeti için neler gerekli?

İnşaat çalışmaları sona eren bir taşınmaz mal için kat mülkiyeti alınabiliyor. Kat mülkiyeti bağımsız bölümler üzerinde kuruluyor. Peki, kat mülkiyeti için neler gerekli?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

İnşaat çalışmaları sona eren bir taşınmaz mal için kat mülkiyeti alınabiliyor. Kat mülkiyeti bağımsız bölümler üzerinde kuruluyor. Bu mülkiyet hakkının kurulabilmesi için bazı belgelerin temin edilmesi ve gerekli harçların da ödenmesi gerekiyor.


Peki, kat mülkiyeti için neler gerekli? Kat mülkiyeti için ne kadar harç ödemesi yapılır? Kat mülkiyeti dilekçesi nasıl yazılır?


Kat mülkiyeti için gerekli belgeler

1 - Yapı kullanma izni

2- Anagayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösteren, en az 13x18 büyüklüğünde ve doğruluğu belediyece tasdikli bir fotoğraf;

3- Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste;

4- Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı.


Kat mülkiyeti için ödenecek bedel

2 - 10 Bağımsız bölüme kadar 325,00 TL

11 - 20 Bağımsız bölüme kadar 385,00 TL

21 'den fazla bağımsız bölümlü yerler için 420,00 TL

1 Bağımsız bölümlü ve 2-3 katlı binalar 855,00 TL


Kat mülkiyeti için dilekçe örneği

.......... BAŞKANLIĞINA......... Beldesi, ………………………. mahalle, …………………… pafta, ………. ada, ………. nu.lı parsele almış olduğum ...../ …../ 20….. tarih ve C: ..... S: ..... D: ..... nu.lı yapı ruhsatına istinaden ekte sunduğum kat mülkiyeti projesinin onaylanmasını arz ederim.


Tarih : ...../ …../ 20…..

Adı Soyadı : ……………………….

T.C. Numarası : ….……………………

İmza : ….……………………ADRES :

……………………………………….…………….

…………………………………………………….

………………………………………….………….

Telefon No. : …………………………………....EKLER :

-

-

-Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com