Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat mülkiyeti nedir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince bir arsa üzerinde inşaat çalışmaları tamamlandıktan sontra kat mülkiyeti kurulabiliyor. Peki, kat mülkiyeti nedir? Nasıl kurulur?


Kat mülkiyeti nedir?


634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince bir arsa üzerinde inşaat çalışmaları tamamlanan ve kullanma izni alınan taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet hakkı kurulabiliyor.


Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe Anagayrimenkul; yalnız esas yapı kısmına Anayapı anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine Bağımsız bölüm deniyor.


Kat mülkiyeti ise; bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı olarak karşımıza çıkıyor.


Kat mülkiyeti, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kuruluyor. 


Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabiliyor. 


Kat mülkiyeti resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti Kat mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamıyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com