Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat mülkiyeti nereden alınır?

Bir arsa üzerinde taşınmaz edildikten sonra kat mülkiyeti almak için gerekli belgeler ile gerekli mercilere müracaat ediliyor. Peki, kat mülkiyeti için nereye başvurulur?


Kat mülkiyeti nereden alınır?


Bir arsa üzerinde taşınmaz inşa etmek için öncelikle ruhsat izninin alınmış olması gerekiyor. Bina ruhsatına uygun bir şekilde inşa edildikten sonra iskan belgesi alınıyor.


İskan da alındıktan sonra yapı üzerinde kat mülkiyeti hakkı kurulabiliyor. Kanunen kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğuyor. 


Anagayrimenkulün tümünün mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamıyor. 


Peki, kat mülkiyeti için nereye başvurulur? Kat mülkiyeti nereden alınır?


Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebiliyor. 


Böyle bir tescilin yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesi ve bir dilekçe ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğüne müracaat edilebiliyor.


Gerekli belgeler:

-Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.


-Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com