Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat mülkiyeti yoksa DASK yapılır mı?

Kat mülkiyetinin bulunmaması durumunda eve DASK sigortası yapılabilir mi?


Kat mülkiyetinin bulunmaması durumunda da DASK poliçesi yapılabiliyor. Bir binanın Zorunlu Deprem Sigortası’na tâbi olabilmesi için tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar (arsa, arazi vb.) üzerinde “mesken” olarak inşa edilmiş olması koşulu aranıyor. 


Buna göre, Tapu Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş, tapu kaydını içeren ve özel mülkiyete tâbi olan (başka bir deyişle hazine ve kamu arazisi üzerinde bulunmayan) binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında oluyor.


Hasar görmüş binalarda T.C. Başbakanlık Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından "Hafif-Orta-Ağır" olarak üç bölümde sınıflandırılır.


Ağır Hasarlı Binalar: Bu binaların güvenlik gereği yıkılması gereklidir. Bu nedenle yeniden inşasına kadar sigortalanması mümkün değildir.


Orta Hasarlı Binalar: Sigortalandırma, binaların onarılması ve/veya güçlendirilmesi zorunluluğu taşır; bu işlemlerin yerine getirildiğinin belgelendirilip sunulması koşuluyla mümkündür. Söz konusu belge, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından "Yapı Kullanma İzni" adıyla verilen, binanın oturabilir durumda olduğu gösteren uygunluk belgesidir.


Hafif Hasarlı - Hasarsız Binalar: Bu binaların sigortalanmasında, sigortalının beyanı esas alınır ve sigorta düzenlemesi buna göre yapılır.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com