Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Katevi - Katevleri (Kat evleri) nedir?

Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında apartman yerine katevleri sözcüğü kullanılırdı. Daha sonra bu kullanım, apartman lehine gelişti; katevleri unutuldu.Katevi - Katevleri (Kat evleri) nedir?


Örneğin Osmanlı'nın ilk toplu konutu ve ilk betonarme binası olan (Şimdi Tayyare evleri diye bildiğimiz) Harikzedegân apartmanlarına, başlangıçta Harikzedegân Katevleri deniyordu. (Tıklayın)1930'lu ve 1950'li yılların meslek yayınlarında ise, çok katlı konut yapıları 'Apartman' sözcüğü ile değil, daha çok 'Kira Evi' kavramı ile tanımlanırdı. Çünkü o dönemde henüz, apartmanlardaki tek tek dairelerin tapulanması yani kat mülkiyeti hakkı yasal olarak tarif edilmemişti.


Kira Evi' kavramı, söz konusu dönemde 

taşınmaz üzerinde tekil sahipliği belirlerdi. Yapı, 

topluluk gözünde sahibi ile özdeşleşmişti. 

Büyüklüğü, görünüşü, planı, malzemesi ve ortak 

alanları ile sahibini temsil ederdi. Güzel ve 

nitelikli bir apartmana sahip olmak 'şan-şeref 

konusuydu.


DİP NOT:


Apartman sözcüğünün kökeni İtalyanca appartamento'dur. İtalyanca'dan, appartement olarak Fransızca'ya, Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiştir. Bazı yabancı dillerde apartman sözcüğü sadece bir daireyi belirtir. Binanın tamamı için ise apartman bloğu tabiri kullanılır.