Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

KDV İadelerini Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Ankara OECD Eğitim Merkezinde iki günlük KDV iadeleri değerlendirme toplantıları yapıldı


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Ankara OECD Eğitim Merkezinde iki günlük KDV iadeleri değerlendirme toplantıları yapıldı. GİB toplantıya dair şu açıklamalarda bulundu:


"Başkanlığımızca KDV İade Eylem Planı çerçevesinde; 3-11 Nisan 2017 tarihleri arasında Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan 52 ildeki Defterdarlar, Defterdar Yardımcıları ve vergi dairesi müdürleri ile  ayrı ayrı olmak üzere Ankara OECD Eğitim Merkezinde iki günlük KDV iadeleri değerlendirme toplantıları yapılmıştır. 


Toplantılar, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut SÜTCÜ’nün açılış konuşması ile başlamıştır.


KDV İadelerini Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti!


Bu toplantılarda ;


KDV uygulamasında iade hakkı doğuran işlemler, KDV iadelerinin değerlendirilmesinde özellik arzeden hususlar ile riskli KDV iade taleplerinin tespitinde izlenecek yöntemler konusunda eğitici sunumlar yapılmıştır. 


KDV İadelerini Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti!


Diğer taraftan Defterdarlıklar itibariyle KDV iade istatistikleri değerlendirilmiş, iade istatistiklerinin Defterdarlıklarca devamlı olarak takip etmeleri gerektiği vurgulanmış, iade istatistiklerine nasıl ulaşılacağına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.


KDVİRA ve SARP uygulamaları konularında ayrıca sunumlar yapılmıştır."