Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

KDV Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi!

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Teklif ile bazı gayrimenkullerin kiralama işlemlerinin KDV'den muaf olunması amaçlanıyor..


3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye verildi. Komisyonda görüşmeleri devam eden teklif ile belirli şartları taşıyan iktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin Katma Değer Vergisi (KDV)'nden muaf olması öngörülüyor.


3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


Madde 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Okul Aile Birliği tasarrufunda bulunan kantinler ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağo Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemeleri."


Madde 2- Bu kanun, kanunun yapımını takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.


Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.