Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kefalet sözleşmesi geçerlilik koşulları!

Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşme oluyor. İşte kefalet sözleşmesi geçerlilik koşulları..


Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşme oluyor. Genelde gayrimenkul alım veya kiralamalarında alıcının gelir durumuna göre kefil talep edilebiliyor.


Mevcut ve geçerli bir borç için yapılabilen bu sözleşme gelecekte doğacak veya koşula bağlı bir borç için de, bu borç doğduğunda veya koşul gerçekleştiğinde hüküm ifade etmek üzere de kurulabiliyor. 


Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenen kefil sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bazı koşullar aranıyor. Peki, kefalet sözleşmesi geçerlilik koşulları nelerdir? Kefalet sözleşmesi geçerlilik süresi nedir?


Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmuyor.

 

Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.


Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır. 


Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler.


Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz.


Gayrimenkul kiralamalarında senelik olarak yapılan sözleşmelerde kefilin sorumluluğu ilk sene ile kısıtlı olup, sözleşmenin yenilenmesi halinde kefalet yenilenmiyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com