Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüm anlaşma süreci

Kentsel dönüşümde anlaşma süreci nasıl sağlanacak? Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk kuralı ne demektir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu soruları şöyle cevaplıyor...Kentsel dönüşüm anlaşma süreciT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kentsel Dönüşümde 50 Soru 50 Cevap" başlıklı kitapçıkta, anlaşma süreci ile ilgili bölümde şu açıklamalar yapılıyor;


Riskli binanın yıkılmasından sonra malikler nasıl anlaşacak? 


Riskli binanın yıktırılmasından sonra arsa hâline gelen taşınmazların malikleri tarafından değerlendirilmesi esas olacak ve yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar verilecektirKanunda geçen 2/3 çoğunluk maliklerin sayısının 2/3 çoğunluğu mudur? 


Kanunun geçen 2/3 çoğunluk, malik sayısının 2/3 çoğunluğu değil, sahip olunan hisseler oranında maliklerin 2/3 çoğunluğudur.2/3’lik çoğunluk ile alınan karara katılmayanların hisseleri ne olacak? 


2/3’lik çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak. Paydaşlara satış olmaz ise, bu paylar, Bakanlıkça satın alınacak ve 2/3 çoğunluk ile alınan karar uyarınca değerlendirilecektir.Yapılacak uygulamalar konusunda 2/3’lik çoğunluk sağlanamaz ise ne olacak? 


Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, Bakanlık, TOKİ veya belediyeler tarafından acele kamulaştırma yapılabilecektir.Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016