Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüm dilekçesi 2017!

Kentsel dönüşüme müracaat etmek için bir dilekçe ile lisanslı kurum ve kuruluşlara bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor. İşte kentsel dönüşüm dilekçesi 2017..


Riskli binasını veya ekonomik ömrünü tamamlayan binasını yıktırmak ve yeni yönetmeliklere uygun bina inşa etmek isteyen malikler kentsel dönüşüme başvurabiliyor. 


Kentsel dönüşümün başlatılabilmesi için binaya "risklidir" raporu alınması gerekiyor. Bu rapor için Bakanlıkça belirlenen kurum ve kuruluşlara bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor. Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi 2017 örneği aşağıda yer alıyor:


Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi 2017 


…./…../2017 


.................................... Şirketi'ne

 


…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..  Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,  ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 Adı Soyadı 

 İMZA 

 

EKİ : 

1. Tapu Fotokopisi 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin 

 Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya 

 Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı 

 ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı ) 

6. Vekaletname 

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


BAŞVURU SAHİBİNİN : 

Adresi :……………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

Tel : ………………………………… 

Cep :………………………………… Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com