Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüm faiz desteği

Kentsel dönüşümde faiz desteği, konut yapım kredisinde ne kadar? Kentsel dönüşüm faiz desteği konutta ne kadar, iş yerinde ne kadar? İşte cevaplar...


Kentsel dönüşüm faiz desteği

Kentsel dönüşüm faiz desteği nasıl alınır?Kentsel dönüşüm faiz desteği konutta ne kadardır?


İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yapılan Faiz Desteği açıklaması şöyle;


Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir.Faiz desteği esasları nelerdir? 


- Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar.


- Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirir.


- Banka kredi vermeyi uygun gördüğü hak sahiplerinin listesini Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça başvuru 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.


- Faiz desteğinden yararlandırılacaklar Bankaya bildirilir.


- Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenir.

 


Faiz desteği geri ödemesi nasıl olur? 


Bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri, bankanın kullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık faiz desteği tutarlarını Bakanlığa bildirmesini takiben Bakanlıkça hesaptan gerçekleştirilir.


Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur.


Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski ile faiz desteği dışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir.Faiz desteği oranları nedir? 


Kredi Türü            Faiz Desteği Oranı   Azami Ödemesiz Dönem (Yıl)  Azami Vade (yıl)

Güçlendirme Kredisi       Yüzde 4                 2                         10

Konut Yapım Kredisi      Yüzde 4                 2                         10

İşyeri Yapım Kredisi       Yüzde 3                 2                          7