Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüm için ne yapmalıyım?

Bir taşınmaz malınız olduğunu ve kentsel dönüşüm dahilinde yıkıp yeniden yapmak istediğinizi düşünelim. Peki, "Kentsel dönüşüm için ne yapmalıyım?" diye soruyorsanız işte yanıtı..


Riskli taşınmaz malını kentsel dönüşüm dahilinde yıktırıp yeniden inşa etmek isteyenlerin lisanslı birimlere müracaat etmeleri gerekiyor. Böylece, riskli taşınmaz için rapor alınarak risk durumu tescillenmiş oluyor.


Kentsel dönüşüm risk raporunun alınabilmesi için bir dilekçe ile başvurması yeterli oluyor. Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi örneği şu şekilde;


…./…../2016 


.................................... Şirketi'ne

 

…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..  Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,  ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 Adı Soyadı 

 İMZA 

 

EKİ : 

1. Tapu Fotokopisi 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin 

 Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya 

 Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı 

 ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı ) 

6. Vekaletname 

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


BAŞVURU SAHİBİNİN : 

Adresi :……………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

Tel : ………………………………… 

Cep :………………………………… Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com