Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüm işyeri kira yardımı nasıl alınır?

Gayrimenkulü riskli olarak tespit edilen hak sahipleri; kira yardımı ya da kredi başvurusunda bulunabiliyor. Peki, kentsel dönüşüm işyeri kira yardımı nasıl alınır?


Gayrimenkulü riskli olarak tespit edilen hak sahipleri; kira yardımı ya da kredi başvurusunda bulunabiliyor. 


Kira yardımı almak isteyen hak sahiplerinin bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekiyor. İl Müdürlüğü, hak sahipleri tarafından yapılan kira yardımı başvurularını aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirecek, uygun gördüklerini onaylayarak ödeme evrağına bağlayacaktır.


İşyerinizin riskli olarak belirlendiğini ve kira yardımı almak istediğinizi düşünelim. Kentsel dönüşüm işyeri kira yardımı nasıl alınır? Başvuru için neler gerekir?


Kentsel dönüşüm işyeri kira yardımı için gerekenler:


Riskli Olarak Tespit Edilen İşyerinde İkamet Eden Maliklerden;

a) Başvuru dilekçesi, (Konut maliki için istenen başvuru dilekçesi alınacaktır ve dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.)


b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)


c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),


d) İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)


e) Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı, Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.


f) Malikin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma veya firma sahibi üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, veya telefon faturası ve riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı,


g) Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü), Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir


h) Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı,


i) İşyerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,


i) Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.


Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve Hesap Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Ticaret Ünvanı, Vergi Kimlik Numarası ile Hesap Numarası uyumlu olmalıdır.


NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınacaktır. (Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi vurulacak, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılacak ve imzalanacaktır.)Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com