Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel Dönüşüm Kanunu'nda değişiklik teklifi!

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi verildi..


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin ilk imza sahibi olduğu Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye verildi.


Teklif ile, üzerindeki toplam yapı sayısının en az yüzde 65'i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan yapılardan oluşan alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca riskli alan olarak kararlaştırılabileceğine ilişkin hükmün yürürlükten kaldırılması ve uygulama işlemleri üzerine riskli alan kararına karşı dava açılabilmesi amaçlanıyor.


GEREKÇE

Kentsel dönüşüm çalışmalarında insan odaklı, erişebilir ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmelidir.


Kentsel dönüşüme ekonomik çıkar hesabı ile yaklaşılarak avantajlı bir kesim yaratmak, bunun karşısında dönüşümün yapılacağı alanlarda yaşayanları mağdur etmek, kentleri daha yaşanabilir kılmak amacında olması gereken kentsel dönüşümün temel hedeflerinden çok uzak yaşanamaz alanlar oluşturmak sonucunu doğurmaktadır. Ülkemizde yıkılmaya yüz tutmuş çok sayıda okul, hastane, kamu binaları ve konutlar varken bunlar yerine şehrin rantı en yüksek bölgelerinde dönüşüm yapılmaya başlanmıştır. Riskli alan ilan edilen bölgelere bakıldığında deprem bölgesi içerisinde olan bölgelerin öncelikli olmadığı açıktır.


Vatandaşımızın en temel hakkı olan mülkiyet hakkıyla ilgili dava açılabilmesi hiçbir şekilde engellenmemelidir.


6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmelikleri hükmü gereğince İmar mevzuatına aykırı ruhsatsız yapı için yüzde 65 gibi bir genelleme yapılmamalıdır.


Ülkemizde tüm insanlarımızın güvenle, huzurla ve mülkiyet hakkı güvencesi ile yaşayabilmesi sağlamak idarecilerin temel görevi ve kanunların esası olmalıdır.


AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış; ikinci fıkrasının (a) bendinde "dava açılabilir" şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.