Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüm kredisi geri ödemesi ne zaman başlar?

Kentsel dönüşüm kredisi kullanan kimseler bu bedeli, belli bir süre sonra geri ödemek zorunda oluyor. Peki, kentsel dönüşüm kredisi geri ödemesi ne zaman başlar?


Kentsel dönüşüm projesi kapsamında riskli alandaki yapılar ile riskli olarak tespit edilen yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor.


Riskli evi veya işyeri yıkılan hak sahiplerine bazı finansal destekler sunuluyor. Kentsel dönüşüm kredisi de devlet destekleri arasında yer alıyor. 


Kentsel dönüşüm kredisi kullanan kimseler bu bedeli, belli bir süre sonra geri ödemek zorunda oluyor. Kentsel dönüşüm kredisi geri ödemeleri ile ilgili esaslar, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliğinde yer alıyor.


Peki, kentsel dönüşüm kredisi geri ödemesi ne zaman başlar?


Yönetmelik esaslarına göre geri ödemeler inşaatın bittiği tarihten sonra başlıyor. Geri ödeme her hâlükârda, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren en geç 24 ay sonra başlıyor. 


Kredi borcunun konut büyüklüğüne göre 120, 84 veya 60 aya bölünmesi suretiyle geri ödeme başlangıç taksiti bulunur. Geri ödeme taksiti, geri ödeme süresi boyunca her güncelleme döneminde, güncelleme oranı ile artırılarak yeni taksit miktarı bulunur ve geri ödeme süresi olan 120, 84 veya 60 aya ulaşıncaya kadar ödenir.


Kredi borçluları, geri ödeme süresi içinde istenen aylık ödemelerin vadelerini geçirmemek şartıyla istedikleri sayıda taksiti vadesinden önce ve ödeme tarihindeki taksit tutarı üzerinden ödeyebilirler.


Kredi borcu, kredi geri ödemeleri başladıktan sonra, geri ödemenin başladığı ay veya takip eden ay ile her yıl Ocak, Şubat, Temmuz veya Ağustos aylarında aşağıdaki yollardan biri ile vadesinden önce tamamen kapatılabilir:


- Kredi borçluları, geri ödeme süresi içinde talep etmeleri halinde, kalan aylık taksitlerin toplamını bir seferde ödeyerek kredi borcunu kapatabilirler. Bu durumda, talep tarihindeki aylık taksit miktarı kalan ay sayısı ile çarpılarak bulunan borçtan her yıl Bakanlıkça belirlenerek Merkez Muhasebe Birimine bildirilecek oranda indirim yapılarak borç kapatılır.


- Kredi borçluları, geri ödeme süresi içinde talep etmeleri halinde, kalan aylık taksitlerin toplamını bir yıl içinde en fazla dört eşit taksitte de ödeyerek kredi borcunu kapatabilirler. Bu durumda, talep tarihindeki aylık taksit miktarı kalan ay sayısı ile çarpılarak bulunan borçtan, her yıl Bakanlıkça belirlenerek Merkez Muhasebe Birimine bildirilecek oranda indirim yapılır ve bu miktar yukarıdaki esaslara göre ödenir. 


İlk taksit, yeni borçlanma sözleşmesinin yapılmasından bir ay sonra peşin ödenir. Diğer taksitler aralarında en az üç aylık süre olmak üzere belirlenecek ödeme planına göre ödenir. 


Taksitlerin birisinin ödenmemesi halinde sözleşme tarihindeki borçtan ödenen kısım düşülerek ve sözleşme tarihinden itibaren Güncelleme Oranı uygulanarak borç muaccel hale getirilir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com