Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüm kredisi ne kadar?

Riskli taşınmazını anlaşma yolu ile tahliye eden mal sahiplerine sunulan finansal destekler arasındaki kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır? Kentsel dönüşüm kredisi ne kadar?


Kentsel dönüşüm kredisi ne kadar?


Riskli taşınmazını anlaşma yolu ile tahliye eden mal sahiplerine sunulan finansal destekler arasında kentsel dönüşüm kredisi de bulunuyor. Riskli mal sahipleri, bu yapının yıkımından sonra yeniden inşa edilmesi ya da güçlendirilmesi için kredi kullanabiliyor.


Bunun için öncelikle Müteahhit Şirket bulunarak anlaşma sağlanıyor. Tüm belediye projeleri hazırlatılıyor ve bağlı olunan belediyeden ruhsat alınıyor.


Riskli binanın yeniden inşaatı veya takviye güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara kredi için müracaat edilebiliyor. 


Peki, kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır? 2015 yılı kentsel dönüşüm kredisi ne kadar?


Kentsel dönüşüm kredisi açılabilmesi için, açılacak kredi azami miktarları ile kredinin tahsis öncelikleri; özel hesabın finansman durumu, proje büyüklüğü, inşaat maliyetleri, inşaatların bulunduğu bölgeler dikkate alınarak her yıl Bakanlıkça belirlenerek ilan ediliyor.


Talep edilmesi halinde, Bakanlıkça belirlenen miktarların altında da kredi açılabiliyor.


Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında, bir hak sahibine, kullandırılacak finansmanda en fazla 100 bin TL'ye kadar konut yenileme finansmanında yıllık yüzde 4, işyeri finansmanında yıllık yüzde 3 kar oranı desteği sağlanıyor.


Bir hak sahibi, toplamda 500 bin TL'ye kadar kentsel dönüşüm kapsamında kredi hakkından faydalanabiliyor. Bir adet konut /iş yeri için bu 100 bin TL, güçlendirme kredilerinde ise 50 bin TL olarak sınırlandırılmıştır.


Kredi başvuruları ve kullandırılması

(1) Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahiplerince, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulur.


(2) İl Müdürlüklerince incelenen kredi başvurularından uygun görülenler onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir.


(3) Onaylanan kredi karşılığında Bakanlıkça belirlenen miktarda değerler teminat olarak alınır ve kredi kullananlar ile Bakanlık arasında borçlanma sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmeler borçluların gayrimenkullerinin tapu kayıtlarının ve bağımsız bölümlere ait bilgileri, kredi borcu ve kredi şartları ile gerekli görülecek diğer bilgileri içerir. Düzenlenen sözleşmeler üzerinden gerekli ipotek tesis ve tescil işlemleri yapılır.


(4) Konutunu veya işyerini kendi imkânları ile yapmak isteyenlere açılan kredinin yüzde yirmi beşi peşin olarak, geri kalanı da üç eşit taksitte inşaatın ilerleme oranı dikkate alınarak, özel hesaptan hak sahibinin hesabına aktarılır.


(5) İşyeri ya da konutunu edinmek isteyenlere kredi kullandırılması halinde düzenlenen sözleşmeler üzerinden gerekli ipotek tesis ve tescil işlemlerini müteakip toplu olarak ödeme Özel Hesaptan hak sahibinin hesabına aktarılır.