Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüm tapu harcı iadesi 2018!

Kentsel dönüşümde müteahhitlerin yaptıkları satışlarda yatırılan tapu devir harçları ve müteahhitlerden daire satın alanların ödedikleri tapu harçları geri alınabiliyor...


6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında yapılan yapılarda müteahhitlerin yaptıkları satışlarda yatırılan tapu devir harçları ve müteahhitlerden daire satın alanların ödedikleri tapu harçları geri alınabiliyor. 


Prof. Dr. Gürsel Öngören'in takip ettiği davaların sonucuna göre, Kanun'daki harç muafiyetine rağmen, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaatlardan müteahhidin veya arsa sahibinin 27 Temmuz 2014 tarihinden sonra tapuda işlemi yapılan daire satışında (ilk satış) ödenen tapu harçlarını (yüzde2 müteahhit/arsa sahibi/satıcı ve yüzde 2 alıcı/müşteri/üçüncü kişi) geri alma yolu açıldı.


27 Temmuz 2014 tarihinden başlamak üzere yapılan tapu satışları için, 6306 sayılı Kanun kapsamındaki yeni inşaatlarda daireleri paylaşan müteahhidin ve hatta arsa sahibinin, bu daireleri veya işyerini üçüncü kişilere/müşterilere satmasında satıcı sıfatıyla tapuda ödediği yüzde 2 harcın "harç muafiyeti kapsamında olduğu" ve "kanuna aykırı olarak alındığı" konusunda İstanbul'da yürütülen davalarda mahkemeler lehe karar verdi.


Yine bu kapsamda 27 Temmuz 2014 tarihinden itibaren tapuda işlem yapılarak müteahhitten veya arsa sahibinden daire alan müşteri ve alıcıların ödemiş olduğu yüzde 2 tapu devir harcının da harç muafiyetinden yararlanması gerektiği, kanuna aykırı alındığı, yapılacak yasal başvurular ve açılacak davalarla geri alınabilecek.