Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşümde ‘bina tamamlama sigortası’ şartı TBMM’de!

Kentsel dönüşümde ‘bina tamamlama sigortası’ şartının da yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunuldu.


Teklif kapsamında, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek yapılarda müteahhitlere bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen teminat ve şartları sağlama zorunluluğu da yer aldı.


Sorunlar çözülüyor


Sigortacı Gazetesi'nden Oğul Doğa Gökşin'in haberine göre, kanun teklifinde 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası Yönetmeliği’ne ilişkin de değişiklik yapılması teklif ediliyor. Değişiklik, gorta şirketlerini yakından ilgilendiriyor. Kanunda, kentsel dönüşüm alanlarına yapılacak yapılarda müteahhitlere bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen teminat ve şartları sağlama zorunluluğu getiriliyor. Buna göre, kentsel dönüşümde oluşan olası sorunlar yasa ile çözülecek.


Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 27’nci Maddesi, 6306 Sayılı Kanunun 8’inci Maddesi’nin 6’ncı fıkrasını kapsıyor. Teklifte şu ifadeler yer alıyor: "6306 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde yürütülecek projeler için yapım işini üstlenen yapı müteahhidinin yapı ruhsatı alınmadan önce bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlamasının zorunlu olduğu düzenlenmektedir."


6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasında riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.


Kentsel dönüşümde güvence


Kentsel dönüşüm kapsamında bulunan konutların herhangi bir nedenle tamamlanamaması durumunda sigorta şirketi projeye devam edecek ya da projeden ev almış kişilerin şimdiye kadar ödediği parayı geri verecek. Bina tamamlama sigortasında prim olarak vatandaşın cebinden fazla para çıkmayacak. Müşterisine güven vermek isteyen firmalar ya da müteahhit, belirli tutar karşılığında bu sigortayı yapıyor.