Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşümde KDV oranı!

Kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında arsa sahiplerine daire teslimi sırasında uygulanacak KDV oranı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Peki, kentsel dönüşümde KDV oranı nedir?


Kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında arsa sahiplerine daire teslimi sırasında uygulanacak KDV oranı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. 


Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Peki, kentsel dönüşümde KDV oranı nedir?


GİB özelgesi gereğince KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 8, ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi diğer işlemler için yüzde 18 olarak belirlenmiştir.


2007/13033 sayılı BKK nın 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasında, "(6) (2012/4116 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 01/01/2013) (1) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m²'ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri;


a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

 

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, uygulanır." düzenlemesi yer almaktadır.


Buna göre, 6306 sayılı Kanun kapsamında olsa dahi bir binanın kat maliklerinden alınan bedel karşılığı yıkılıp yeniden inşası, konut teslimi değil inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirildiğinden, bu işlem nedeniyle düzenlenecek faturalarda genel oranda (yüzde 18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com