Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşümde kira yardımı alacak ev sahibi dilekçe örneği

Kentsel dönüşümde evi yıkılacak ev sahibi kira yardımı alabilir mi? Bunun için ne yapmalı? İşte kentsel dönüşümde evsahibi için kira yardımı nasıl alınır? sorusunun yanıtı...Kentsel dönüşümde kira yardımı alacak ev sahibi dilekçe örneği


Evsahibi için kira yardımı nasıl alınır?


Malikler İçin Kira Başvurusunda İstenen Belgeler;


-        Tapu fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)


(Tapu üzerinde bağımsız bölüm belli ise sadece tapu fotokopisi yeterlidir.


(Tapu arsa paylı ise riskli binada oturduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı su, elektrik, doğalgaz faturası (son 3 aya ait ) veya çevre temizlik, emlak vergisi dekontu)


-        Riskli yapı bildirimi (tapu müdürlüğü tebligatı örneği)


-        Yeni taşınılan adrese ait nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği


-        Nüfus cüzdanı fotokopisi

-        Başvuru formu (Riskli yapı EK-1) ve (Riskli alan EK-1)Başvuru formu!


EK-1 


İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik 

numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira 

yardımından faydalanmak istiyorum. 


Riskli binamı …./…./2013 tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit 

edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 

göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 


Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi 

Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan 

Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz 

destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. 


Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap 

numarama yatırılması hususunda; 

Gereğini arz ederim. 

 

 ……/…./2013 

 Adı Soyadı- İmza 

 

İletişim Bilgileri 

Adres : 

 

Telefon : 

 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 


EKLER: 


1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 


2- Konut veya işyerinin tapu senedi 


3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu 


4- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği.