Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşümde malik 2/3 çoğunluğa katılmazsa ne olur?

Riskli olarak tespit edilen yapıların yıkım sürecinden sonraki uygulama kararları 2/3'lük çoğunlukla alınıyor. Peki, kentsel dönüşümde malik 2/3 çoğunluğa katılmazsa ne olur?


Kentsel dönüşümde riskli olarak tespit edilen yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Risk tespitinin yapılabilmesi için tek bir malikin müracaat etmesi bile yeterli oluyor.


Ancak riskli olarak tespit edilen yapıların yıkım sürecinden sonraki uygulama kararları 2/3'lük çoğunlukla alınıyor. Kimi malikler azınlıkta kalıyor. Peki, kentsel dönüşümde 2/3 lük çoğunluğa uymayanlara ne olur?


Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; Riskli binanın yıkılmasından sonra, yapılacak işlemler konusunda maliklerin hisseleri oranında en az üçte iki (2/3) çoğunluk ile anlaşmaları gerekmektedir. 


En az üçte iki (2/3) çoğunluk ile alınan karara katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; Bakanlıkça tespit ettirilen rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. 


Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. 


Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.


Üzerindeki riskli bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki (2/3) çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, bu arsalar için Bakanlık,  TOKİ  veya idare tarafından acele kamulaştırma yoluna gidilebilmektedir.



Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com






Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016