Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşümde yeni dönem!

26 Nisan 2016 tarihinde yeni Torba Yasa'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte kentsel dönüşümde yeni dönem başladı.


26 Nisan 2016 tarihinde yeni Torba Yasa'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte kentsel dönüşümde yeni dönem başladı. Yasa ile riskli olmayan yapılar yıkılabilecek. Bakanlık isterse imar ve yapılaşma işlemlerini durdurabilecek. Bakanlar Kurulunca riskli alan ilan edilebilecek.


İmar mevzuatına aykırı yapıların bulunduğu alanlar riskli alan ilan edilecek. Ada bazında kentsel dönüşüm 2/3 çoğunluk ile yapılabilecek.


Riskli olmayan yapıların yıkılması

Kentsel dönüşümde riskli alan sınırları içinde olup, riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerekli görülenler, değerleme çalışmalarında yapının riskli olmadığı gözetilmek kaydıyla kentsel dönüşüm kanunu hükümlerine tabi olacak.


Bakanlık yetkileri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  TOKİ  veya idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek. Uygulamanın gerektirmesi halinde imar ve yapılaşma işlemlerinin geçici olarak durdurulması 1 yıl daha uzatılabilecek.


Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yapı ve altyapısı hasarlı alanlar; fen, sanat norm ve standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulunca riskli alan olarak kararlaştırılabilecek.


Riskli alan kapsamı

Üzerindeki toplam yapı sayısının en az yüzde 65'i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli alan olarak açıklanabilecek.


Ada bazında kentsel dönüşüm çoğunluk oranı

Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında, uygulama yapılan etap veya ada bazında maliklerin 2/3 çoğunluğuyla karar alınacak, 1/3 'lük kısımda kalanların hisseleri anlaşan diğer maliklere satılacak, bu malikler satın almaz ise bu payları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alacak. Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016