Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüme başvuru dilekçesi!

Kentsel dönüşümde, riskli alanda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni deprem yönetmeliklerine uygun binalar inşa ediliyor. İşte kentsel dönüşüme başvuru dilekçesi..


Kentsel dönüşümde, riskli alanda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni deprem yönetmeliklerine uygun binalar inşa ediliyor. Kentsel dönüşüm sürecinde hak sahiplerine kredi ve kira gibi destekler yapılıyor.


Bir binanın kentsel dönüşüm dahilinde yıkılabilmesi için, lisanslı kuruluşlar tarafından riskli olarak tespit edilmiş olması gerekiyor. Bunun için bir dilekçe ile lisanslı bir firmaya başvurulabiliyor. Kentsel dönüşüme başvuru dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi örneği


 …./…../.... 


.................................... Şirketi'ne

 

…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..  Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,  ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 Adı Soyadı 

 İMZA 

 

EKİ : 

1. Tapu Fotokopisi 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin 

 Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya 

 Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı 

 ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı ) 

6. Vekaletname 

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


BAŞVURU SAHİBİNİN : 

Adresi :……………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

Tel : ………………………………… 

Cep :………………………………… Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com