Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüme nasıl başvurulur?

Kentsel dönüşümde, riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Peki, kentsel dönüşüme nasıl başvurulur?


Kentsel dönüşümde, riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Bu süreçte ev veya işyeri yıkılan kimselere bazı destekler yapılıyor.


Bu süreçte bir binanın kentsel dönüşüm dahilinde olması için öncelikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapının "riskli" olarak tespit edilmesi gerekiyor. Peki, kentsel dönüşüme nasıl başvurulur?


Kentsel dönüşüme başvuru..

Riskli yapı tespiti ise idarece belirlenmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılıyor. Bunun için ilgili kuruma gerekli belgelerle ve bir dilekçe ile müracaat ediliyor.


Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi örneği

 

 …./…../201.. 


.................................... Şirketi'ne

 

…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..  Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,  ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 Adı Soyadı 

 İMZA 

 

EKİ : 

1. Tapu Fotokopisi 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin 

 Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya 

 Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı 

 ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı ) 

6. Vekaletname 

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


BAŞVURU SAHİBİNİN : 

Adresi :……………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Tel : ………………………………… 

Cep :………………………………… 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com