Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kentsel dönüşüme nasıl itiraz edilir?

Binaların yıkılarak yeniden inşa edilmesini öngören kentsel dönüşüm projesi kapsamında maliklerin itiraz hakları da bulunuyor. Peki, kentsel dönüşüme nasıl itiraz edilir?


Binaların yıkılarak yeniden inşa edilmesini öngören kentsel dönüşüm projesi kapsamında maliklerin itiraz hakları da bulunuyor. Kentsel dönüşümü istemeyen malikler bu sürece itiraz edebiliyor.  Peki, kentsel dönüşüme nasıl itiraz edilir?


Kentsel dönüşümde bir yapının riskli olarak tespit edilmesi halinde, maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebiliyor. Yapılan itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanıyor. 


Buna karşın yapının riskli olduğuna tekrar kanaat getirilmesi halinde yıkım sürecinin kanuni süreler içerisinde yıkılması engellenemiyor.


Kentsel dönüşüm itiraz dilekçesi örneği:


Tarih: ..../ ..../....


İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Konu: İtiraz


İstanbul ili, ............. ilçesi, ................ mahallesi, ........... sokak, no:.........., ................ apartmanı adresindeki ......... pafta, ........... ada, .............. parsel sayılı taşınmazda bulunan binamız için  .......................... tarafından düzenlenmiş olan ‘Risk Raporuna’ ve ilgili yıkım kararına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını tarafınızdan talep ederim.


Adres:

..................................

..................................

..................................


Tel:

..................................Riskli Yapı Malikleri 

Tc Kimlik No    Ad Soyad   İmza


1.

...................................

...................................

...................................


Kayıt No:

...................................

Kayıt Tarih:

.....................................


IşıL Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com