Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kesin korunacak hassas alan nedir?

Kesin korunacak hassas alanlar ile ilgili usul ve esaslar, Korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelik kapsamında yer alıyor. Peki, kesin korunacak hassas alan nedir?


Kesin korunacak hassas alan nedir?


Kesin korunacak hassas alan; Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemlerin, türlerin, habitat ve jeolojik jeomorfolojik özelliklerin korunduğu, genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiş, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan alanlar olarak karşımıza çıkıyor.


Bu alanlar ile ilgili usul ve esaslar, Korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelik kapsamında yer alıyor.


Yönetmelik gereğince kesin korunacak hassas alanların ayırt edici özellikleri şu şekilde sıralanıyor:


(1) Kaynak değerlerinin korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.


(2) Bu alanların aşağıdaki kriterlerden bir veya bir kaçını içermesi aranır.


a) Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri, türleri bulundururlar.


b) Jeolojik, jeomorfolojik özellikleri korunmuştur.


c) Genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiştir.


ç) İnsan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksektir.


d) Alan kendine özgü koruma amaçlarına ters düşecek nitelikteki insan faaliyetlerini bünyesinde bulundurmaz.


e) Ekolojik açıdan önemli yoğunlukta olması beklenen yerel türlerin büyük kısmını bünyesinde bulundurur. Doğal süreçler veya zamanla sınırlı müdahalelerle bu yoğunluklara dönüşebilme kabiliyetine sahiptir.


f) Koruma amaçlarına ulaşmak için önemli ve sürekli müdahale istemeyen özellikleri vardır.


g) Gerektiğinde ve mümkün olan durumlarda, alanın belirlenmiş koruma amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak arazi kullanımları ile çevrelenmiştir.


ğ) Basit müdahalelerle yönetilebilirlik özelliklerine sahiptir.


h) Korunacak hedef tür veya türlerin üreme alanlarını ihtiva eder.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com