Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

KHK ile kapatılan kurumların gayrimenkulleri ne olacak?

697 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler ihraç edildi. 

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan kurum ve kuruluşlar da kapatıldı. 


İhraç edilen kişiler arasında gayrimenkul sektöründen bir isim yer almadı. Yine kapatılan kurum ve kuruluşlar arasında gayrimenkul sektöründen bir firma yer almıyor.


KHK ile kapatılan kurumların gayrimenkulleri ne olacak?


KHK kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü malvarlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek.


Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com