Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kilis'te öğrenci yurdu inşaatı proje işi ihalesi 23 Mayıs'ta!

Kilis İli, Merkez İlçesi, Deveciler Mahallesi'nde ğrenci yurdu inşaatı yapımı için imar durumuna uygun proje yapımı ihalesi düzenleniyor..


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Kilis İli, Merkez İlçesi, Deveciler Mahallesi'nde öğrenci yurdu inşaatı için proje ihalesi yapıyor. İhale 23 Mayıs'ta yapılacak.


KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİNDE ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI İÇİN PROJE İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


1 - Kilis İli, Merkez İlçesi, Deveciler Mahallesi, 1825 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak öğrenci yurdu inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 22.05.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 23.05.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.