Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira alıp hiç vergi ödememenin yöntemi!

Kira alıp hiç vergi ödememenin yöntemi de bulunuyor. Peki, kira alıp hiç vergi ödememenin yöntemi nedir? Kira alanlar nasıl vergi mükellefi olmaz?


Evini ya da işyerini kiraya veren kimseler, bir sonraki sene içerisinde gelir vergisi mükellefi oluyor. Kira gelir vergisini istisna sınırından yüksek geliri olan kimseler ödüyor. 


Yılın büyük bir kısmında taşınmazı kirada olanların elde ettiği gelirler genelde bu istisna sınırından yüksek oluyor. Bu nedenle gelir için kira geliri için beyanname verilmesi ve ödeme yapılması gerekiyor.


Ancak kira alıp hiç vergi ödememenin yöntemi de bulunuyor. Peki, kira alıp hiç vergi ödememenin yöntemi nedir? Kira alanlar nasıl vergi mükellefi olmaz?


Kira alıp vergi ödememenin yöntemi:

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç), Gerçek Gider Yöntemlerinden biri seçilebiliyor.


Vergi ödememek için ise bunlardan gerçek gider yöntemi seçilebiliyor. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.

- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider

fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)


İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece konut olarak kiraya verilen

bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamayacaktır.


Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

- Amortismanlar,

- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)


Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.


-Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com