Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira artış oranı hesaplama formülü 2016!

Taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibinin kiracıya yapacağı zammın sınırları Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. İşte kira artış oranı hesaplama formülü 2016!


Kira artış oranı hesaplama formülü 2016!


Taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibinin kiracıya yapacağı zammın sınırları Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanunen meskendeki kiracı ile işyerindeki kiracıya farklı şekilde zam yapılıyor.


Meskendeki kiracının kira bedelinde yapılacak artış meskenlerde ÜFE oranları baz alınarak yapılırken, yapılan değişiklik ile işyeri kiralamalarında ise sözleşme serbestisi esasına göre yapılıyor. Bu kural 2020 yılına kadar geçerli oluyor.


E. Kira bedeli

I. Genel olarak

MADDE 343- Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.


II. Belirlenmesi

MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.


Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com