Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira artışı ihtarname örneği 2017!

Kiralama mevzuatına göre gayrimenkul kiralamalarında sözleşmenin senelik olarak yenilenmesi halinde kiracıya senelik zam yapılıyor. İşte kira artışı ihtarname örneği 2017..


Kiralama mevzuatına göre gayrimenkul kiralamalarında sözleşmenin senelik olarak yenilenmesi halinde kiracıya senelik zam yapılıyor.


Mal sahibi kiracısına ancak kanunda belirtilen oranlarda zam yapabiliyor. Kanunen meskendeki kiracıya dönemin ÜFE oranlarında zam yapılabiliyor. İşyerindeki kiracıya ise 2020 yılına kadar istenilen oranlarda zam yapılabiliyor.


Enflasyon oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınarak kira zammı hesaplanıyor. Yapılan bu zam, kiracıya gönderilecek bir ihtarname ile bildirilebiliyor. İşte kira artışı ihtarname örneği 2016;


Kira artışı ihtarname örneği 2017


İHTARNAME İHTAR EDEN : 

VEKİLİ : 

MUHATAP : 


KONU : Yeni kira dönemi başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin net ………-TL olarak ödenmesi ihtarıdır. 


AÇIKLAMALAR : 


1- Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….. Mah. …….. Sok. …….. Apt. …. D:…. …………….. adresindeki apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık …………..-TL bedelle kiracı olarak oturmaktasınız. 


2- Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak aylık kiranın ……………..-TL olarak ödenmesini talep etme gereği doğmuştur. 


TALEP SONUCU : Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren aylık kira parasının …………..-TL den net ……………-TL ye çıkartılarak ödenmesini, aksi takdirde aleyhinize kira tespit davası açacağımızı, yargılama giderleri ile vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim. 


İHTAR EDEN VEKİLİ 


SAYIN NOTER, Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com