Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira artışı ihtarname örneği 2019!

Konut ve işyeri gibi gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında yapılan sözleşmenin yenilenmesi halinde kirada zam yapılıyor. Kiraya yapılan zam kiracıya ihtarname ile bildirilebiliyor....


Konut ve işyeri gibi gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında yapılan sözleşmenin yenilenmesi halinde kirada zam yapılıyor. Bu durumda mal sahipleri kiracısına zam yapma hakkına sahip oluyor. 


Yapılacak bu zam da kanun ile sınırlandırılıyor. Kira zammı gönderilecek bir ihtarname ile kiracıya bildirebiliyor.  


Kira artışı ihtarname örneği 2019


İHTARNAME İHTAR EDEN : 


VEKİLİ : 


MUHATAP : 


KONU : Yeni kira dönemi başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin net ………-TL olarak ödenmesi ihtarıdır. 


AÇIKLAMALAR : 


1- Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….. Mah. …….. Sok. …….. Apt. …. D:…. …………….. adresindeki apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık …………..-TL bedelle kiracı olarak oturmaktasınız. 


2- Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak aylık kiranın ……………..-TL olarak ödenmesini talep etme gereği doğmuştur. 


TALEP SONUCU : Yeni kira dönemi başlangıcı olan ../../…. tarihinden itibaren aylık kira parasının …………..-TL den net ……………-TL ye çıkartılarak ödenmesini, aksi takdirde aleyhinize kira tespit davası açacağımızı, yargılama giderleri ile vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim. 


İHTAR EDEN VEKİLİ 


SAYIN NOTER, Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.