Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira beyanname şifresi nereden alınır?

Kira gelir beyannamesi hazır beyan sistemi ile internet üzerinden verilebiliyor. Peki, kira beyanname şifresi nereden alınır?


Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan

mükelleflerden;  Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2015 yılı için 3.600 TL) aşanlar,


İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2015 yılı için 29.000 TL) aşanlar,


Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2015 yılı için 1.500 TL) aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir. Bu beyanname hazır beyan sistemi ile de verilebiliyor. Peki, kira beyanname şifresi nereden alınır?


Kira beyanname şifresi..

Hazır Beyan Sistemi; gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan ya da bunların bir kaçından oluşan mükelleflere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan ve üçüncü taraf kurumlardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir.


Kira geliri elde eden mükellefler;

- Kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak

- İnternet vergi dairesi şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. 


Kira beyanname şifresi nasıl alınır?

Şifre yoksa mükellefler herhangi bir vergi dairesine kimlikle başvurarak ücretsiz alabilir. Ayrıca, İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, "SADECE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI GELİRİ ELDE EDEN GERÇEK KİŞİLER İÇİN İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIM BAŞVURU FORMU" (EK:1) ile herhangi bir vergi dairesine bizzat başvurarak kullanıcı adı, şifre ve parola alabiliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com