Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira beyannamesi eğitim ve sağlık harcamaları indirimi 2018!

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerde yapılabilecek indirimler arasında eğitim ve sağlık harcamaları indirimi de yer alıyor. Peki, Kira beyannamesi eğitim ve sağlık harcamaları indirimi 2018 ne kadar?


Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerde bazı indirimler yapılabiliyor. Söz konusu indirimler Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda yer alıyor.


Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekiyor.


Söz konusu indirimler arasında eğitim ve sağlık harcamaları indirimi de yer alıyor. Peki, Kira beyannamesi eğitim ve sağlık harcamaları indirimi 2018 ne kadar?


Kira beyannamesi eğitim ve sağlık harcamaları indirimi 2018


Eğitim ve Sağlık Harcamaları Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin yüzde 10’unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir. 


- Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır. 


- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir. 


- Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır. “Küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. 


İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com