Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira beyannamesi hazır beyannamesi 2018!

Kira gelir vergisi mükelleflerinden isteyenler "Hazır beyan sistemi" ile de beyannamelerini verebiliyor. Peki, kira beyannamesi hazır beyannamesi 2018 nasıl verilir?


Geçtiğimiz sene kira geliri elde eden kimseler, bu gelirleri istisna sınırından yüksekse beyanname vermekle mükellef oluyor. Ancak bu sınırın altında kalan gelirler vergilendirilmiyor, dolayısı ile beyanname de verilmiyor.


Kira gelirler için beyannameler ilgili vergi dairesine veriliyor. İsteyenler "Hazır beyan sistemi" ile de beyannamelerini verebiliyor. Bu sene meskende 3 bin 900 TL'den, işyerinde ise 30 bin TL'den yüksek geliri olanlar vergi beyannamesi vermek zorunda oluyor.


Peki, kira beyanı hazır beyan sistemi ile nasıl verilir?


Hazır Beyan Sistemi; gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan ya da bunların bir kaçından oluşan mükelleflere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan ve üçüncü taraf kurumlardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir.


Kira geliri elde eden mükellefler;


● Kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak 

● İnternet vergi dairesi şifrelerini kullanarak (şifre yoksa herhangi bir vergi dairesine kimlikle başvurarak ücretsiz alabilir) sisteme giriş yapabilirler. Kira geliri yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da bu sistemden yararlanabilmektedir. 


Bu bakımdan, vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunmadığında, internet vergi dairesinde hazırlanan kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda, şahıs adına vergi dairesinde mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. 


Sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Beyannameler vergi dairesine gidilerek elden veya internet ortamında (E-Beyanname Düzenleme Programı) da verilebilir. Hazır Beyan Sistemine erişim ve uygulama hakkında detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.