Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira beyannamesi verilmezse ne olur?

Vergi ödemeleri için istisna sınırından yüksek geliri olan kimselerin beyanname vermeleri gerekiyor. Peki, 3.600 TL'den yüksek geliri olmasına rağmen kira beyannamesi verilmezse ne olur?


Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.


Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracıları oluyor.


Vergi ödemeleri için istisna sınırından yüksek geliri olan kimselerin beyanname vermeleri gerekiyor. Beyanname sınırı altındaki gelirler için beyanname verilmesi gerekmiyor.


Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2015 yılı için istisna tutarı 3.600 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.


Peki, 3.600 TL'den yüksek geliri olmasına rağmen kira beyannamesi verilmezse ne olur?


Kira beyannamesi verilmezse ne olur?

Konutlardan elde edilen kira gelirleri 1 MART-25 MART 2016 tarihleri arasında beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2015 yılı için 3.600 TL’lik istisnadan yararlanılamaz. 


Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com