Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira beyannamesi verme yerleri!

27 Mart'a kadar kira gelir vergisi mükelleflerinin beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Peki, kira beyannamesi nereye verilir? İşte kira beyannamesi verme yerleri..


Kira gelir vergisini bu sene, 2016 yılı içinde meskende 3 bin 800 TL, işyerinde ise 30 bin TL'den yüksek gelir elde eden kimseler ödeyecek. Vergi ödemelerinden önce beyanname verilmesi gerekecek.


Kira gelir vergisi beyannamesi her sene 25 Mart'a kadar veriliyor. Ancak bu sene 25 Mart haftasonuna denk geldiği için 27 Mart'a kadar veriliyor. Ödemeler ise 31 Mart'ta sona eriyor. Peki, kira beyannamesi nereye verilir?


Kira beyannamesi verme yerleri

- Vergi dairesi

- İnternet

- AVM stantları


Hem beyanname hem ödeme işlemleri ilgili vergi dairesine gidilerek yapılabildiği gibi internet vergi dairesi şubesinden de gerçekleşebiliyor. Ayrıca, AVM'lerde kurulan vergi dairesi stantlarından da beyanname vermek mümkün.


Beyanname; kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihinde, kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi, Kurye vb.) ile gönderilmiş ise zarfın üzerine PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihinde verilmiş sayılıyor. Hazır Beyan Sisteminde ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılıyor.


BEYANNAMENİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Beyanname ve gelir elde edilen gayrimenkul sayısının beşten fazla olması

halinde kullanılacak ek föy;


● Bir örnek doldurulacaktır.


● Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile doldurulacaktır.


● Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen gösterilecektir.


● Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır.


● Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.


● Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak

yazılacaktır.


● Gelir Vergisi Beyannamesi “Tablo-4”, “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümünde yer alan, “Adres No” satırına;

“https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulam .aspx” internet sayfasından gayrimenkul adresine ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.


● Kira geliri elde edilen gayrimenkulün hisseli olması durumunda, diğer

ortak/ortaklara ilişkin bilgilerin; Gelir Vergisi Beyannamesinin “Tablo-4” “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümündeki “Diğer Ortakların” satırında yer alan “Pay Oranı”, “Adı-Soyadı/Unvanı”, “Vergi Kimlik Numarası” kısımlarının doldurulması gerekmektedir.


● Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır.



Vergi beyannameleri AVM'lerdeki stantlarda verilebiliyor!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com