Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira beyannamesi vermeli miyim testi 2018!

Geçtiğimiz sene kira geliri elde edip de beyanname verme konusunda kararsızlık yaşayan kimseler kira beyannamesi vermeli miyim testi ile beyannamenin gerekli olup olmadığını görebiliyor..


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kira beyannamesi vermeli miyim testi" ile kira geliri elde eden kimseler beyanname vermelerine gerek olup olmadığını görebiliyor. (https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/beyannameVermeliMiyim.html


Elde ettiğiniz kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak beyanname vermeniz gerekip gerekmediğini gelir elde ettiğiniz takvim yılını seçip ilgili alanlara gelir tutarını yazarak öğrenebilirsiniz.


Diğer yandan Gelir Vergisi Kanununun 85. maddesinin 2. fıkrası gereğince tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar.


2017 yılı için konut geliri istisna tutarı 3 bin 900 TL olarak belirlenmiş olup, bu tutarın üstünde elde edilen kira gelirleri için beyanname verilmesi gerekiyor. 


Hangi gider yöntemi seçilmeli?


Kira gelir vergisinde götürü ve gerçek gider yöntemi olmak üzere 2 gider yöntemi bulunuyor:


Götürü Gider Yöntemi: Bu usulde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i götürü gider olarak hasılattan indirilir.


Gerçek Gider Yöntemi: Bu usulün seçilmesi durumunda, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebilir. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com