Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira borcuna itiraz nasıl edilir?

Kimi zaman kiracı kira borcunu ödemesine rağmen kendisine yine de ihtar gelebiliyor. Bu durumda kiracı, kira borcuna itiraz edebiliyor. Peki, kira borcuna itiraz nasıl edilir?


Gayrimenkul kiralama süresi boyunca kiracılar kira bedelini zamanında ödemek ile mükellef oluyor. Kiracının kira borcunu ödememesi durumunda mal sahibi kiracıya uyarıda bulunduktan sonra evden çıkmasını talep edebiliyor.


Borçlar Kanunu gereğince; Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.


Ancak kimi zaman kiracı kira borcunu ödemesine rağmen kendisine yine de ihtar gelebiliyor. Bu durumda kiracı, kira borcuna itiraz edebiliyor. Kira borcuna itiraz dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


Kira borcuna itiraz dilekçesi örneği


............. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No


İTİRAZ EDEN(BORÇLU)      :


ADI SOYADI   :


VEKİLİ         :


ALACAKLI       :


VEKİLİ          :


ALACAK TUTARI    :  …TLKONU       : Müvekkilime …/…/... tarihinde tebliğ edilen ilamsız   takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.


İTİRAZ NEDENLERİ                   :

1- .........................


2- ....................


3- Kira borcunun ..... nolu banka hesabına ödenmesi nedeni ile kira borcu bulunmamaktadır. Takip de bu nedenle geçersizdir. Borca itiraz ediyoruz. SONUÇ VE İSTEM          : Açıkladığımız sebeplerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan  icra takibinin durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/……İtiraz Eden Borçlu Vekili

Av.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com