Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir beyanı için son 4 gün!

Kira geliri için beyannameleri en son 25 Mart'a kadar veriliyor. Buna göre, kira gelir vergisi beyanı için son 4 gün kaldı.ç


Kira gelir vergisi, gayrimenkul kiralamalarından mal sahiplerinin bir sene boyunca elde ettiği gelir için ödeniyor. Bu vergi için her sene istisna sınırı belirleniyor.


İstisna sınırının üstündeki gelirler için vergi ödemesi yapılırken, istisna sınırnının altındaki gelirler için vergi ödemesi yapılmıyor.


Mükelleflerin öncelikle elde ettiği gelir için beyanname vermeleri gerekiyor. Beyannameyi, 2015 yılı içerisinde konutunu kiraya vererek 3 bin 600 TL'den, işyerini kiraya vererek 29 bin TL'den yüksek gelir elde eden kimseler, veriyor.


Kira geliri için beyannameleri en son 25 Mart'a kadar veriliyor. Buna göre, kira gelir vergisi beyanı için son 4 gün kaldı.


Kira gelir vergisi beyanı vergi dairesinden verilebildiği gibi, internet üzerinden online bir şekilde de verilebiliyor. Kira gelir vergi beyannamesi internetten verme adımları şu şekilde;


Hazır Beyan Sistemine Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden giriş yapılacaktır.


Mükellefler güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak Sisteme giriş yapabilecek ve buradan Başkanlıkça kısmen veya tamamen önceden hazırlanmış beyannamelerini görüntüleyebilecek, doldurabilecek, değiştirebilecek ve onaylayabileceklerdir. 


İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, ekte yer alan İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) ile herhangi bir vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414)’nin ekinde yer alan Elektonik Beyanname Gönderme Talep Formu (Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin) kullanılmak suretiyle daha önce temin edilen kullanıcı kodu, parola ve şifre ile Hazır Beyan Sistemine giriş yapılabilecektir.


Başkanlık, gelişen bilgi teknolojilerini dikkate alarak Sisteme giriş yöntemlerinde değişiklik veya ilave yapmaya ve bunları Sistem üzerinde kullandırmaya yetkilidir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com