Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir beyanı için son 9 gün!

Kira gelir beyanı için son 9 gün kaldı. Bu 9 gün içerisinde mükellefler kira gelir vergisi beyanı vergi dairesinden verebildiği gibi, internet üzerinden de verebiliyor..


Gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin öncelikle beyan edilmesi ve vergi ödemesinin yapılması gerekiyor. Ancak her kira geliri için ödeme yapılmıyor.


Belirlenen istisna sınırından yüksek olan gelirler vergilendiriliyor. Söz konusu istisna bedeli konut ve işyerleri için farklı tutarlarda belirleniyor.


Konut kira istisna sınırı: 3 bin 600 TL

İşyeri kira istisna sınırı: 29 bin TL


Kira gelir vergisi beyananmesinin 25 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor. Bu nedenle kira gelir vergisi beyannamesi için son 9 gün kaldı. 


Bu 9 gün içerisinde mükellefler kira gelir vergisi beyanı vergi dairesinden verebildiği gibi, internet üzerinden de verebiliyor.


Hazır Beyan Sistemi

Hazır Beyan Sistemine Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden giriş yapılacaktır.


Mükellefler güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak Sisteme giriş yapabilecek ve buradan Başkanlıkça kısmen veya tamamen önceden hazırlanmış beyannamelerini görüntüleyebilecek, doldurabilecek, değiştirebilecek ve onaylayabileceklerdir. 


İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, ekte yer alan İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) ile herhangi bir vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414)’nin ekinde yer alan Elektonik Beyanname Gönderme Talep Formu (Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin) kullanılmak suretiyle daha önce temin edilen kullanıcı kodu, parola ve şifre ile Hazır Beyan Sistemine giriş yapılabilecektir.


Başkanlık, gelişen bilgi teknolojilerini dikkate alarak Sisteme giriş yöntemlerinde değişiklik veya ilave yapmaya ve bunları Sistem üzerinde kullandırmaya yetkilidir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com