Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir vergisi 2. taksiti 2017 yarın başlıyor!

2016'da gayrimenkulünü kiraya vererek istisna sınırlarından yüksek gelir elde eden kimseler bu sene vergisinin ilk taksitini Mart ayında ödedi. Kira gelir vergisi 2. taksiti 2017 yarın başlıyor..


2016'da ev veya işyerini kiraya vererek istisna sınırlarından yüksek gelir elde eden kimseler bu sene kira gelir vergisi ödemekle mükellef oluyor.


Kira gelir vergisi senede iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. Vergide ilk taksitler Mart ayında ödendi. Kira gelir vergisi 2. taksiti 2017 yarın başlıyor. Ödemeler 31 Temmuz'a kadar devam edecek.


Kira gelir vergisi, bağlı olunan vergi dairesinden ödenebilecek. Ayrıca vergi ödemeleri;

- Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,

- Elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı banka şubelerine,

- www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla yapılabiliyor.


Kira gelir vergisi hesaplama örneği

Mükellef (G), 2016 yılında konut kredisi kullanarak 220.000 TL’ye aldığı dairesini aylık 1.600 TL’den konut olarak kiraya vermiş ve 19.200 TL kira geliri elde etmiştir.


Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili 2.100 TL asansör ve sigorta gideri yapmıştır. Konut kredisi için 2016 yılında bankaya ödenen faiz tutarı da 4.400 TL’dir. Mükellef (G), konut olarak kiraya vermiş olduğu daire için 2016 yılında ödediği asansör, sigorta ve faiz gideri ile birlikte iktisap bedelinin % 5’i olan (220.000 x %5 =) 11.000 TL’yi indirim konusu yapabilecektir.


Toplam Gider = 2.100 + 4.400 + 11.000 = 17.500 TL’dir.


Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.


Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası

 = 19.200 - 3.800 = 15.400 TL


İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat / Toplam Hasılat


17.500 x 15.400 / 19.200 =14.036 TL


Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

Gayrisafi İrat Toplamı 19.200 TL 

Vergiden İstisna Tutar 3.800 TL 

Kalan (19.200 – 3.800) 15.400 TL 

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 14.036 TL 

Vergiye Tabi Gelir (15.400 – 14.036) 1.364 TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi 204,60 TL 

Damga Vergisi 51,40 TL


İlk taksit: 102,30 TL

İkinci taksit: 102,30 TLIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com