Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir vergisi beyanında son iki hafta!

2016 yılı içerisinde işyeri ve meskenini kiraya vererek istisna sınırından yüksek geliri olan mal sahiplerinin kira gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. Kira gelir vergisi beyanında son iki hafta bulunuyor..


2017 yılı vergi takvimine göre Mart ayı içerisinde kira gelir vergisinin beyanlarının verilerek ilk taksitlerinin ödenmesi gerekiyor. Kira gelir beyannamesi 27 Mart'a kadar veriliyor. Buna göre kira gelir vergisi beyanında son iki hafta bulunuyor.


2017 yılı kira gelir vergisi beyannamesini; 2016 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 3 bin 800 TL'den, işyeri kira geliri ise 30 bin TL'den yüksek olan mal sahipleri verecek. Ancak meskende 3 bin 800 TL, işyerinde ise 30 bin TL dahil, bu bedelin altındaki kira gelirleri için beyanname verilmeyecek.


Beyanname; kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihinde, kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi, Kurye vb.) ile gönderilmiş ise zarfın üzerine PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihinde verilmiş sayılacak.


Hazır Beyan Sisteminde ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılacak.


Mesken kirası elde edip beyan vermeyen veya eksik beyan edenler 3 bin 800 TL, işyeri kirası elde edip beyan vermeyen veya eksik beyan edenler de 30 bin TL'lik istisnadan yararlanamayacak.BEYANNAMENİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Beyanname ve gelir elde edilen gayrimenkul sayısının beşten fazla olması halinde kullanılacak ek föy;


● Bir örnek doldurulacaktır.


● Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile doldurulacaktır.


● Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen gösterilecektir.


● Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır.


● Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.


● Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak yazılacaktır.


● Gelir Vergisi Beyannamesi “Tablo-4”, “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümünde yer alan, “Adres No” satırına;

“https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulam .aspx” internet sayfasından gayrimenkul adresine ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.


● Kira geliri elde edilen gayrimenkulün hisseli olması durumunda, diğerortak/ortaklara ilişkin bilgilerin; Gelir Vergisi Beyannamesinin “Tablo-4” “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümündeki “Diğer Ortakların” satırında yer alan “Pay Oranı”, “Adı-Soyadı/Unvanı”, “Vergi Kimlik Numarası” kısımlarının doldurulması gerekmektedir.


● Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com