Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir vergisi beyannamesi 2018!

2018 yılının kira gelir vergisi mükellefleri konutta 2017'de 3 bin 900 TL ve işyerinde ise 30 bin TL sınırından yüksek gelir elde eden kimseler oluyor. Peki, kira gelir vergisi beyannamesi 2018 nasıl verilecek?


Geçtiğimiz sene ev veya işyerini kiraya vererek gelir elde eden kimseler, bu sene vergi mükellefi oluyor. Kira gelir vergisini istisna sınırından yüksek kazanç elde eden kimseler ödüyor.


Vergi mükelleflerinin öncelikle beyanname vermeleri gerekiyor. 2018 yılı kira gelir vergisi beyanname dönemi 1 Mart itibari ile başlıyor.

 

2018 yılının kira gelir vergisi mükellefleri konutta 3 bin 900 TL ve işyerinde ise 30 bin TL sınırından yüksek gelir elde eden kimseler oluyor.


Kira gelir vergisi beyannamesi 2018


Bu sınırın üstünde kira geliri elde eden kimseler, önce kira gelir vergisi beyannamesi veriyor. Kira gelir vergisi beyannamesi 1-26 Mart tarihleri arasında veriliyor. Söz konusu beyan, ilgili vergi dairesine gidilerek ya da internet şubesinden verilebiliyor. İnternet üzerinden "Hazır Beyanname Sistemi" ile beyan verilebiliyor.


Kira gelir vergisi indirimleri


Beyanname sürecinde mükelleflerin seçecekleri gider yöntemi ile bazı masraflar gider olarak indirilebiliyor. Giderler düşüldükten sonra ortaya çıkan rakam üzerinden vergi hesaplaması yapılıyor. Hesaplama sonrasında çıkan rakamın istisna sınırından düşük olması halinde vergiden muaf olunuyor.


Kira gelir vergisi olan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, hasılatın yüzde 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, hasılatın yüzde 15’i olarak belirlenmişti. Buna göre götürü gider yöntemini seçen kimseler artık bu oranda indirim yapabiliyor.


Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler ise yaptıkları bazı masrafları vergiden düşebiliyor. İndirilebilen masraflar şu şekilde sıralanıyor:


1- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,


2- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,


3- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,


4- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,


5- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)


6- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,


7- Amortismanlar,8- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,9- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,10- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)


 

Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.

 


11- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.