Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir vergisi beyannamesi nasıl verilir?

Kira gelir vergisi için 1-25 Mart tarihleri arasınde beyanname verilecek. Peki, kira gelir vergisi beyannamesi nasıl verilir?


 Kira gelir vergisi beyannamesi nasıl verilir?


Kira gelir vergisi, 2015 yılı içerisinde taşınmazını kiraya vererek gelir elde eden kimseler tarafından ödeniyor. Vergi için 1-25 Mart tarihleri arasında beyanname verilecek.


Vergi ödemeleri ise Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenecek. Peki, kira gelir vergisi beyannamesi nasıl verilir?


Kira gelir vergisi için beyanname; Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile verilebiliyor. Ancak, sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Beyannameler vergi dairesine gidilerek elden veya internet ortamında (E-Beyanname Düzenleme Programı) da verilebiliyor.


Bu sistem, kira geliri elde eden mükelleflerin MERNİS, banka, PTT, sigorta şirketleri, tapu gibi kurum ve kuruluşlardan Başkanlığımız veri tabanına aktarılan bilgileri kullanılarak, beyannamelerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir.


Kira gelir beyannamesi nasıl doldurulur?

Rehbere göre beyanname ve gelir elde edilen gayrimenkul sayısının beşten fazla olması halinde kullanılacak ek föy şu şekilde hazırlanıyor:


- Beyanname bir örnek doldurulacaktır.


- Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile doldurulacaktır. 


- Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen gösterilecektir.


- Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır. 


- Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.


- Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak yazılacaktır.


- Gelir Vergisi Beyannamesi “Tablo-4”, “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Belgeler” bölümünde yer alan, “Adres No” satırına;“https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim

/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx”  internet sayfasından gayrimenkul adresine ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.


- Kira geliri elde edilen gayrimenkulün hisseli olması durumunda, diğer ortak/ortaklara ilişkin bilgilerin; Gelir Vergisi Beyannamesinin “Tablo-4” “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümündeki “Diğer Ortakların” satırında yer alan “Pay Oranı”, “Adı-Soyadı/Unvanı”, “Vergi Kimlik Numarası” kısımlarının doldurulması gerekmektedir.


- Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com