Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir vergisi için son 5 gün!

Kira gelir vergisi beyanname ve ödeme işlemleri için 31 Mart'ta sona eriyor. Henüz kira gelir vergisi 1. taksiti için beyanname ve ödeme işlemlerini yapmayanların son 5 günü bulunuyor..


Kira gelir vergisi beyanname ve ödeme işlemleri için süre azalıyor. 31 Mart'ta son bulacak kira gelir vergisi 1. taksit dönemi için son 5 gün bulunuyor. Henüz beyan vermemiş ve ödemede bulunmamış mükelleflerin ödeme işlemlerini bu süre zarfında gerçekleştirmeleri şart.


Kira vergisini ev ve/veya işyerini kiraya vererek istisnadan yüksek gelir elde eden mal sahipleri ödüyor. İstisnadan az geliri olan kimseler vergi mükellefi olmuyor. Beyanname sürecinde bazı giderler vergiden düşülebiliyor. Ortaya çıkan rakamın bu sınırın altında kalması halinde yine vergi ödemesinden muaf olunuyor.


Vergi için istisna sınırı konutta 3 bin 800 TL, işyerinde ise 30 bin TL olarak belirlendi. Kira gelir vergisi için beyannameler, ilgili vergi dairesine gidilerek ya da internet şubesinden verilebiliyor.


Vergide beyanname Götürü Gider Yöntemi ya da Gerçek Gider Yöntemi seçilerek verilebiliyor. İki yöntem ile vergi bedelinde belirli indirimler yapılıyor.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebiliyor. 


Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. Örneğin, işyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorunda oluyor.


Kira gelir vergisi için son 5 gün!

 

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda ise, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebiliyor:


● Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,


● Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,


● Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,


● Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,


● Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata

uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2012 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)


İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamayacaktır.


● Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,


● Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, (Bu harcamalar 2016 takvim yılı için 900 TL’yi aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.)


● Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,


● Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,


● Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.) Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.


● Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar. Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com