Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelir vergisi ödenecek mallar!

Mart ayı vergi takvimine göre bu ay ödenen vergiler arasında kira gelir vergisi de yer alıyor. Peki, kira gelir vergisini hangi mükellefler hangi gelirleri için ödeyecek?


Mart ayı vergi takvimine göre bu ay ödenen vergiler arasında kira gelir vergisi de yer alıyor. Bu vergi kiralamalardan elde edilen kazançlar için ödeniyor.


Peki, kira gelir vergisini hangi mükellefler hangi gelirleri için ödeyecek? Kira gelir vergisi ödenecek mallar nelerdir?


Kira gelirine konu olan mal ve haklar, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde tanımlanıyor. Buna göre, arazi, bina, maden suları gibi malların yanı sıra, telif hakları da kira gelirine konu oluyor.


Kira gelir vergisi ödenecek mallar

- Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,

 

- Voli mahalleri ve dalyanlar,


- Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,


- Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,


- Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,


- Telif hakları,


- Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,


- Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri olarak ifade edilmektedirhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları ile telif haklarının müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.


Söz konusu mallar ve haklar, ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanıyor.


Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelir de gayrimenkul sermaye iradı kabul ediliyor. Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri de gayrimenkul sermaye iradı kabul ediliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com